Arhitektūra vēsturiskā vidē
Arhitektūra vēsturiskā vidē – no pirmsprojekta izpētes un attīstības metiem līdz darba zīmējumiem, no vides labiekārtošanas projektiem līdz interjera detaļām.

Jau vairāk kā 30 sekmīga darba gados birojs izstrādājis pētījumus vairāk kā 1000 ēkās, kuras izvietotas visā Latvijas teritorijā. Projektu grupas objekti izvietoti gan Rīgā, gan pārējā Latvijas teritorijā. Ilgstoša veiksmīga sadarbība bijusi ar Jelgavas, Cēsu, Rēzeknes pašvaldībām.  Īstenoti daudzu baznīcu atjaunošanas projekti, privātīpašumā esošu kultūras pieminekļu rekonstrukcijas projekti un citi. 

Arhitektūra ir vides veidošanas māksla. Arhitektūra vēsturiskā vidē ir māksla saglabāt vēsturisko vidi, kas nonākusi līdzi mūsdienām un kuras vērtības vēlamies atstāt nākamajām paaudzēm. Jāatzīst, ka laiks un pārmaiņas uz to iedarbojas izteikti nelabvēlīgi – postoši kari, neskaitāmās pārbūves, cilvēku nevērība vai modes tendences - katrs laiks tiecas savas pārmaiņas veikt pēc iespējas pamanāmāk. 

Vēsturiskās vides atjaunošanā būtiska ir tās izpratne. Padziļināta reģionālās arhitektūras pētniecība ir viena no atšķirīgajām biroja iezīmēm, kā arī daudzu biroja darbinieku hobijs. Līdztekus projektēšanai, biroja speciālisti aktīvi piedalās konferencēs un semināros, veidojot biroja zinātnisko bāzi.

 “Dievs ir detaļās”... vārdu salikums, ko 1970. gados saistībā ar moderno arhitektūru no jauna popularizēja Mīss van der Roe, pilnībā attiecināms arī uz vēsturisko arhitektūru. Vēsturiskās vides veidošanā nav mazsvarīgu detaļu; zināšanas par tradicionālajām būvniecības metodēm un iepriekšējo periodu stilistiku palīdz gan sniegt objektīvu kultūrvēsturiskā mantojuma novērtējumu, gan vajadzības gadījumā atrast atbilstošus prototipus un analogus.

Artūrs Lapiņš, arhitekts, 
M.Sc., SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” projektu grupas vadītājs